BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC DIVOIU MARIA
ANUNȚ
Având în vedere contextul global și local actual referitor la răspândirea infecției cu COVID-19 și recomandările Biroului Executiv al Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești prin decizia nr. 4 din data de 23 martie 2020, se suspendă activitatea cu publicul, procedurile de executare silită directă, precum și oricare act și procedură de executare a căror îndeplinire contravine dispozițiilor Decretului nr. 195/2020 al Președintelui României și Ordonanțelor Militare nr. 2/2020 și 3/2020.
Licitațiile programate urmează a se desfășura cu respectarea restricțiilor prevăzute de textele legale enunțate mai sus.
Corespondența adresată Biroului Executorului Judecătoresc Divoiu Maria va fi înaintată la sediul biroului din Ploiești, Str. Văleni nr. 41, Județul Prahova, cod poștal 100125, prin poștă sau curierat, ca și pe adresa de e-mail: bejdivoiumaria@gmail.com sau fax: 0344-114608, cererile/documentele putând fi depuse și în cutia special amenajată lângă ușa de acces a biroului.
Pentru predarea corespondenței cu confirmare de primire sau alte informații ne puteți contacta la numerele de telefon 0244-517929, 0735-170054.

MODALITĂȚI PLATĂ

Plata debitului se face prin următoarele modalități:

  • virament în contul nr. RO94RZBR0000060011613869 deschis la Raiffeisen Bank Ploiești, pentru beneficiar Biroul Executorului Judecătoresc Divoiu Maria, CIF RO20196093,
  • consemnare în contul nr. RO94RZBR0000060011613869 deschis la Raiffeisen Bank Ploiești, pentru beneficiar Biroul Executorului Judecătoresc Divoiu Maria, CIF RO20196093, prin prezentare la casieriile societății bancare indicate,
  • direct la sediul Biroului Executorului Judecătoresc din Ploiești, str. Văleni nr. 41.

În primele două situații se va trimite executorului judecătoresc dovada plății.

                                                              
 


Informații utile


Modalități plată
    © 2020 BEJ Divoiu Maria - Ploiești.  Toate drepturile rezervate  -  Politica generală GDPR  -  Adrese utile  |  Harta site  |  Quality IT Services