NOTIFICAREA ACTELOR

Se vor depune la executorul judecătoresc următoarele:

  • cerere de comunicare a înscrisului (a se vedea pagina Modele cereri),
  • actul judiciar sau extrajudiciar în trei exemplare,
  • copie act de identitate al părții ce solicită comunicarea în cazul persoanelor fizice,
  • dovada calității de reprezentant (împuternicire avocațială, contract de mandat, procură, etc.), dacă notificarea se face sau se depune prin acestă persoană,
  • eventuale acte atașate în două exemplare (dacă se comunică un act în original se va depune originalul și o xerocopie),
  • taxă judiciară de timbru, de câte 4 lei pentru fiecare comunicare (se achita numerar la Direcțiile Fiscale de la domiciliul/sediul persoanei care solicită notificarea),
  • un timbru judiciar în valoare de câte 0,15 lei pentru fiecare comunicare (se distribuie prin oficiile poștale),
  • contravaloarea cheltuielilor necesare comunicării și onorariul executorului judecătoresc (se vor stabili împreună cu executorul judecătoresc).
                                                         
 


Dosar nou


Notificare


Modele cereri


Verifica instanța
de executare
    © 2024 BEJ Divoiu Maria - Ploiești.  Toate drepturile rezervate  -  Politica generală GDPR  -  Adrese utile  |  Harta site  |  Quality IT Services