BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC DIVOIU MARIA
ANUNȚ
Având în vedere contextul global și local actual referitor la răspândirea infecției cu COVID-19 și recomandările Biroului Executiv al Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești prin decizia nr. 4 din data de 23 martie 2020, se suspendă activitatea cu publicul, procedurile de executare silită directă, precum și oricare act și procedură de executare a căror îndeplinire contravine dispozițiilor Decretului nr. 195/2020 al Președintelui României și Ordonanțelor Militare nr. 2/2020 și 3/2020.
Licitațiile programate urmează a se desfășura cu respectarea restricțiilor prevăzute de textele legale enunțate mai sus.
Corespondența adresată Biroului Executorului Judecătoresc Divoiu Maria va fi înaintată la sediul biroului din Ploiești, Str. Văleni nr. 41, Județul Prahova, cod poștal 100125, prin poștă sau curierat, ca și pe adresa de e-mail: bejdivoiumaria@gmail.com sau fax: 0344-114608, cererile/documentele putând fi depuse și în cutia special amenajată lângă ușa de acces a biroului.
Pentru predarea corespondenței cu confirmare de primire sau alte informații ne puteți contacta la numerele de telefon 0244-517929, 0735-170054.

FORMAREA UNUI DOSAR NOU

Se vor depune la executorul judecătoresc următoarele:

  • cerere de executare care va conține obligatoriu numele, prenumele și domiciliul, sau reședința părților, sau după caz, denumirea și sediul, titlul executoriu, obligația care se cere a fi executată silit, valoarea pretențiilor și modalitatea de executare solicitată (a se vedea pagina Modele cereri),
  • dovada calității de reprezentant (împuternicire avocațială, contract de mandat, procură, etc.) dacă este cazul,
  • titlul executoriu în original (hotărâre judecătorească, hotărâre arbitrală, bilet la ordin, cambie, filă CEC, contract de împrumut, contract de credit, contract de fidejusiune, contract de leasing, contract de asistență juridică, etc.),
  • taxa judiciară de timbru de câte 20 lei pentru fiecare titlu executoriu (se achită numerar la Direcțiile Fiscale de la domiciliul/sediul persoanei care solicită executarea silită),
  • dovezi privind cheltuielile făcute în scopul executării: dactilografiere, xerocopiere, deplasare, solicitare informații, consultare avocat, executor, etc. (în lipsa dovezilor cheltuielile nu vor fi avute în vedere),
  • copii legalizate ale rapoartelor de expertiza (dacă există),
  • orice alte acte despre care se apreciază ca ar fi necesare soluționării dosarului,
  • costurile avansate se vor stabili împreună cu executorul judecătoresc.

În măsura în care sunt cunoscute vor fi furnizate orice informatii considerate utile soluționării dosarului.

                                                         
 


Dosar nou


Notificare


Modele cereri


Verifica instanța
de executare
    © 2020 BEJ Divoiu Maria - Ploiești.  Toate drepturile rezervate  -  Politica generală GDPR  -  Adrese utile  |  Harta site  |  Quality IT Services