BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC DIVOIU MARIA
ANUNȚ
Având în vedere contextul global și local actual referitor la răspândirea infecției cu COVID-19 și recomandările Biroului Executiv al Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești prin decizia nr. 4 din data de 23 martie 2020, se suspendă activitatea cu publicul, procedurile de executare silită directă, precum și oricare act și procedură de executare a căror îndeplinire contravine dispozițiilor Decretului nr. 195/2020 al Președintelui României și Ordonanțelor Militare nr. 2/2020 și 3/2020.
Licitațiile programate urmează a se desfășura cu respectarea restricțiilor prevăzute de textele legale enunțate mai sus.
Corespondența adresată Biroului Executorului Judecătoresc Divoiu Maria va fi înaintată la sediul biroului din Ploiești, Str. Văleni nr. 41, Județul Prahova, cod poștal 100125, prin poștă sau curierat, ca și pe adresa de e-mail: bejdivoiumaria@gmail.com sau fax: 0344-114608, cererile/documentele putând fi depuse și în cutia special amenajată lângă ușa de acces a biroului.
Pentru predarea corespondenței cu confirmare de primire sau alte informații ne puteți contacta la numerele de telefon 0244-517929, 0735-170054.

CALCUL DEBIT

 Formular calcul debit:

  Pentru
- actualizarea debitelor prin aplicarea indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică sau
- calculul dobânzii legale potrivit ratei dobânzii de referință publicate de Banca Naționala a României,
folosiți formularul de mai jos, urmând să vi se comunice valoarea actualizată a debitului sau a dobânzii legale cuvenite în cel mai scurt timp posibil.
Dosar executare:
Nume: *
Localitate:
Telefon: *
Email: *

Valoare debit: *
Data de la: *
Data până la: *
Tip calcul: *
Alte mențiuni:
  Calculele vizează numai sumele ce fac, sau urmează să facă, obiectul executării silite, iar rezultatele comunicate pe această cale sunt pur informative, urmând a fi refăcute odată cu emiterea actelor de executare silită în dosarele de executare.
                

* câmpuri obligatorii

 


Calcul debit
    © 2020 BEJ Divoiu Maria - Ploiești.  Toate drepturile rezervate  -  Politica generală GDPR  -  Adrese utile  |  Harta site  |  Quality IT Services