OFERTE REALE DE PLATĂ ȘI CONSEMNARE

Oferta reală de plată este procedura pusă la dispoziția debitorului pentru a se libera de obligația sa față de creditor în situația în care din diverse motive acesta refuză să accepte plata. Oferta reală se aplică în cazul obligației de a achita o sumă de bani sau de a preda un bun.
Procedura se inițiază la cererea debitorului, prin intermediul executorului judecătoresc și debutează prin somarea creditorului să primească plata. În somație se va indica ziua, ora și locul unde i se va preda suma sau bunul oferit.
Primind somația creditorul poate adopta două atitudini:

  • se va prezenta la data și locul precizat în somație și va primi suma datorată. În această ipostază oferta și-a atins scopul și se finalizează prin procesul verbal întocmit de executorul judecătoresc prin care se constată primirea plății și liberarea debitorului de datorie sau
  • la data stabilită creditorul nu se va prezenta sau se va prezenta și va declara că refuză să primească plata. Și aceste împrejurări se vor consemna de către executorul judecătoresc într-un proces verbal. În acest caz debitorul va consemna suma, iar recipisa o va preda executorului judecătoresc.

În acest din urmă caz, procedura ofertei reale nu se finalizează după consemnarea sumei întrucât creditorul are posibilitatea de a solicita anularea plății. Debitorul se va adresa instanței pentru validarea plății și consemnării. La data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de validare a plății debitorul este considerat liberat de datorie.

 


Executare creanțe


Recuperare amiabilă


Executare hotărâri


Măsuri pregătitoare


Măsuri asigurătorii


Notificări acte


Oferte de plată


Alte operațiuni
 
 
    © 2024 BEJ Divoiu Maria - Ploiești.  Toate drepturile rezervate  -  Politica generală GDPR  -  Adrese utile  |  Harta site  |  Quality IT Services