NOTIFICARE ACTE JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare este formalitatea care are drept scop aducerea acestora la cunoștința destinatarilor.
Actele judiciare sunt cele care se emit pe parcursul soluționării unui proces (citații, cerere de chemare în judecată, hotărâre judecătorească, cereri privind exercitarea căilor de atac și alte acte procesuale).
Actele extrajudiciare sunt cele ce nu emană de la o instanță judecătorească însă pot fi folosite în cadrul unui eventual proces.
Notificarea actelor extrajudiciare este foarte des folosită. Ea are rolul de a:

  • încunoștința cu privire la o anumită stare de fapt sau de drept,
  • avertiza cu privire la un anumit demers,
  • soma o persoană să facă sau să nu facă ceva sub o sancțiune arătată expres, etc.

În funcție de opțiunea notificantului, comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare se realizează personal de către executorul judecătoresc, prin intermediul oficiilor poștale, precum și prin fax, poștă electronică sau alt mijloc de comunicare ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii.

 


Executare creanțe


Recuperare amiabilă


Executare hotărâri


Măsuri pregătitoare


Măsuri asigurătorii


Notificări acte


Oferte de plată


Alte operațiuni
 
 
    © 2024 BEJ Divoiu Maria - Ploiești.  Toate drepturile rezervate  -  Politica generală GDPR  -  Adrese utile  |  Harta site  |  Quality IT Services