MĂSURI PREGĂTITOARE UNUI EVENTUAL PROCES

Pentru a se constata de urgență o stare de fapt care ar putea să înceteze sau să se schimbe până la administrarea dovezilor în cadrul unui viitor proces sau a unui proces în curs, la cererea părții interesate, instanța în circumscripția căreia urmează a se face constatarea poate delega pentru această operațiune un executor judecătoresc. Instanța poate încuviința facerea constatării fără înștiințarea persoanei împotriva căreia este cerută această măsură.
În practică, această procedură este folosită frecvent în situațiile în care bunurile ce vor forma obiectul unui proces de partaj, se află în folosința exclusivă a unuia dintre coproprietari sau devălmași și există pericolul ca unele dintre acestea să dispară ori să fie ascunse, pentru constatarea stării de fapt a unui imobil la un moment dat, pentru constatarea stadiului unei lucrări, etc.
În cursul procesului asupra fondului cauzei, probele conservate prin această procedură au aceeași putere de dovadă ca și în cazul în care s-ar fi administrat în cursul judecății, iar părțile interesate le pot combate prin alte probe.

 


Executare creanțe


Recuperare amiabilă


Executare hotărâri


Măsuri pregătitoare


Măsuri asigurătorii


Notificări acte


Oferte de plată


Alte operațiuni
 
 
    © 2024 BEJ Divoiu Maria - Ploiești.  Toate drepturile rezervate  -  Politica generală GDPR  -  Adrese utile  |  Harta site  |  Quality IT Services