APLICAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII

Măsurile asigurătorii sunt mijloace procesuale care au ca scop asigurarea părții asupra posibilității de realizare efectivă a executării silite, dacă va obține titlu executoriu. Se aduc la îndeplinire prin intermediul executorului judecătoresc.
Diferențiem:

  • sechestrul asigurător care are ca efect indisponibilizarea anumitor bunuri ale debitorului pentru ca la terminarea procesului, creditorul să le poată urmări pentru îndestularea creanței sale. Efectele sechestrului asigurător sunt mai energice în cazul imobilelor, deoarece mențiunea făcută în cartea funciara privitor la instituirea măsurii devine opozabilă oricărui dobânditor ulterior al imobilului respectiv, acesta neputându-se opune la o eventuala urmărire silită declanșată de creditorul care a obținut sechestrul.
  • sechestrul judiciar constă în indisponibilizarea bunului care formează obiectul litigiului, acesta fiind încredințat spre păstrare și administrare, pe toată durata procesului, de regulă, unei terțe persoane.
  • poprirea asigurătorie este o măsură ce determină indisponibilizarea sumelor de bani, a titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o terță persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor.
 


Executare creanțe


Recuperare amiabilă


Executare hotărâri


Măsuri pregătitoare


Măsuri asigurătorii


Notificări acte


Oferte de plată


Alte operațiuni
 
 
    © 2024 BEJ Divoiu Maria - Ploiești.  Toate drepturile rezervate  -  Politica generală GDPR  -  Adrese utile  |  Harta site  |  Quality IT Services