EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI

Executorul judecătoresc este singurul organ de executare competent pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute în hotărâri judecătorești.
Exemplificăm obligații cuprinse în hotărâri judecătorești ce pot fi realizate pe calea executării silite:

  • plata sumelor de bani,
  • predarea bunurilor mobile (hotărâri de obligare la predarea sau restituirea unui bun, privind atribuirea unor bunuri mobile ca urmare a partajului sau ieșirii din indiviziune),
  • predarea silită a bunurilor imobile (hotărâri date în acțiuni în revendicare sau posesorii, hotărâri ce dispun evacuarea din imobil sau reintegrarea în spațiu, hotărâri de desființare a unui contract translativ al dreptului de proprietate cu repunerea în situația anterioară, hotărâri de atribuire a unui imobil ca urmare a partajului sau ieșirii din indiviziune),
  • obligații de a face sau de a nu face (diferențiem hotărâri ce cuprind obligații de a face sau de a nu face ce nu implică faptul personal al debitorului, cum ar fi: ridicarea unor materiale, demolarea unei construcții, desființarea unei lucrări, etc. și hotărâri ce nu pot fi îndeplinite de alte persoane decât debitorul: hotărâri privind reintegrarea în muncă a salariatului, obligarea unei instituții de a întocmi un act, etc.),
  • măsuri privind stabilirea domiciliului, încredințarea sau vizitarea minorului.
 


Executare creanțe


Recuperare amiabilă


Executare hotărâri


Măsuri pregătitoare


Măsuri asigurătorii


Notificări acte


Oferte de plată


Alte operațiuni
 
 
    © 2024 BEJ Divoiu Maria - Ploiești.  Toate drepturile rezervate  -  Politica generală GDPR  -  Adrese utile  |  Harta site  |  Quality IT Services