RECUPERAREA CREANȚELOR PRIN EXECUTARE SILITĂ

Recuperarea creanțelor prin executare silită este una din principalele activități ale profesiei noastre.
Pentru folosirea acestui tip de recuperare legea impune două condiții: creanța ce se cere a fi executată silit să fie certă, lichidă și exigibilă, iar dreptul de a executa să fie constatat printr-un înscris, întocmit potrivit legii, numit titlu executoriu.
Vom exemplifica aici categorii de înscrisuri, cărora legea le conferă caracterul de titluri executorii: hotărârile judecătorești, hotărârile arbitrale, hotărârile judecătorești străine, actele autentificate de notarul public, cambia, biletul la ordin și cecul, actele de sancționare contravențională, contractele de credit bancar, contractele de credit ale instituțiilor financiare nebancare, contractele de leasing, contractul de garanție reală mobiliară, contractul de arendă, titlul executoriu european pentru creanțele necontestate, etc.
În vederea realizării executării silite legea ne pune la dispoziție multiple posibilități, care pot fi folosite simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului cuprins în titlul executoriu:

  • poprirea sumelor deținute de debitor în conturi bancare,
  • poprirea veniturilor debitorului (salariu, pensie, etc.),
  • poprirea sumelor de bani datorate debitorului de către o terță persoană,
  • poprirea și vânzarea bunurilor mobile incorporale ale debitorului,
  • sechestrarea și vânzarea bunurilor mobile aparținând debitorului,
  • sechestrarea și vânzarea fructelor neculese și a recoltelor prinse de rădăcini,
  • vânzarea bunurilor imobile proprietatea debitorului, etc.

Activitatea executorului judecătoresc comportă mai multe etape:
a) după înregistrarea dosarului și încuviințarea executării silite de către instanța de executare, se face o evaluare a situației debitorului, prin obținerea de informații de la instituțiile ce dețin date de acest fel. În măsura în care cunoaște informații utile, această activitate va fi sprijinită și de către creditor. Executorul va putea solicita și debitorului o declarație scrisă privind veniturile și bunurile urmăribile.
b) în funcție de rezultatele evaluării și opțiunea creditorului se trece la poprirea veniturilor, indisponibilizarea bunurilor, vânzarea lor la licitație sau, după caz, se constată starea de insolvabilitate a debitorului.
c) distribuirea sumelor de bani rezultate din executarea silită și închiderea dosarului.

 


Executare creanțe


Recuperare amiabilă


Executare hotărâri


Măsuri pregătitoare


Măsuri asigurătorii


Notificări acte


Oferte de plată


Alte operațiuni
 
 
    © 2023 BEJ Divoiu Maria - Ploiești.  Toate drepturile rezervate  -  Politica generală GDPR  -  Adrese utile  |  Harta site  |  Quality IT Services