ALTE OPERAȚIUNI DATE PRIN LEGE ÎN COMPETENȚĂ

Legea dă în competență executorului judecătoresc și alte acte și operațiuni, cum ar fi:

  • luarea în posesie prin executare silită a bunurilor afectate garanției în cazul contractelor de garanție reală,
  • executarea silită a contractelor de leasing în sensul intrării în posesia bunurilor ce fac obiectul contractelor,
  • întocmirea protestului de neplată a cambiilor și biletelor la ordin,
  • actualizarea creanțelor, stabilirea dobânzilor, penalităților sau a altor sume ce fac obiectul executării silite,
  • consultanță în materia executării silite.
 


Executare creanțe


Recuperare amiabilă


Executare hotărâri


Măsuri pregătitoare


Măsuri asigurătorii


Notificări acte


Oferte de plată


Alte operațiuni
 
 
    © 2023 BEJ Divoiu Maria - Ploiești.  Toate drepturile rezervate  -  Politica generală GDPR  -  Adrese utile  |  Harta site  |  Quality IT Services